İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karneleri Açıklandı

Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan “Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” başlıklı çalışma İstanbul’da düzenlenen bir toplantıda tanıtıldı. Yerel yönetimlerde yönetişim kültürünün gelişmesine ve vatandaşın yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı hedefleyen çalışma, kamuya açık verilerden hareket ederek İstanbul’daki 37 ilçe belediyesini iyi yönetişim uygulamaları açısından değerlendiriyor. Çalışmanın Türkiye’de ve dünyada belediyelere bu alanda bir rehber olması amaçlanıyor.

Basın Kiti’ni indirmek için tıklayın.

Basında Çıkan Haberler

Tamer Işıtır, Dünya

Argüden, uyguladıkları modelin dünyada ilgi uyandırdığını ve Kore’den de bir davet aldıklarını sözlerine ekledi.

Hürriyet Daily News

Municipalities constitute an area where citizen interactions with the government gain greater importance.

Ali Saydam, Yeni Şafak

Şeffaflık, açıklık, sürdürülebilirlik, fikri takip, raporlama, hesap verebilirlik; yani yönetim yaklaşımı kalitesi…

Sözcü

“Yaptığımız çalışma; yerel yönetim aktörleri ve belediyeler için yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir.”

Dokuz Sütun

“Sunduğumuz bu kaynağın, belediyelerde dönüşümü ve gelişimi tetikleyen liderlere ve uygulayıcılara, 'iyi yönetişim' uygulamalarını geliştirme yolunda referans olmasını hedefliyoruz.”

Akit Haber

“İyi yönetişim ilkelerini bir bütün olarak hayata geçiren yerel yönetimler, vatandaşın kendilerine daha çok güven duymasını sağlıyorlar.”

Gazete Ekonomi

Türkiye’nin dünya çapından isimlerinden biri olan Yılmaz Argüden’in önderliğini yaptığı Argüden Yönetişim Akademisi tarafından yapılan araştırmada Marmara’nın tek kadın belediye başkanı lider çıktı.

Haber Marmara

Dr. Yılmaz Argüden yönetiminde belediyeler, mahalle muhtarlıkları, vatandaşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin desteğiyle yapılan, “Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” adlı araştırma sonuçlandı.

İstanbul Times

Argüden Yönetişim Akademisi’nin, Sabancı Üniversitesi, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu ve ARGE Danışmanlık’la birlikte hazırladığı ”Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” İstanbul Pera Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

EKOIQ

İstanbul’un iyi şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir bir şehir olması­nın yolu mahallelerden başlayarak, ilçe ve il düzeyinde iyi yönetişim or­tamının tesis edilmesinden geçiyor. Karnelerin başta vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve belediyeler tarafından kılavuz ola­rak kullanılmasını ümit ediyoruz.