Dr. Yılmaz Argüden ile Yerel Yönetimler ve Yaşam Kalitesi

“Kurumlarına güven duyulan toplumlarda gelişme daha hızlı oluyor ve yaşam kalitesi artıyor. Kurumlarına güven duyulması için de şeffaflığın, adilliğin, tutarlılığın, hesap verebilirliğin yüksek düzeyde olması son derece kritik.”

Fikret Toksöz ile Araştırmanın Gerekçeleri

“Geliştirdiğimiz Model ile; belediyelerin ne kadar saydam, katılımcı ve hesap verebilir olduğunu vatandaşın gözünden ölçümledik.”

Emeritus Prof. Dr. Korel Göymen ile Araştırmanın Bulguları

“Katılım boyutunda, genellikle umut verici gelişmeler olmasına rağmen yapılabilecek çok şeyin de olduğu sonucuna vardık.”

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ile Ölçüm Yöntemi

“Belediyelerde hizmet üretimi, buna ilişkin kararlar ve bu hizmetten etkilenenlerin verdikleri tepkileri iyi yönetişim ilkeleri kapsamında oluşturduğumuz göstergeler ile ölçümleyerek bir araştırma yaptık.”

Doç. Dr. Erbay Arıkboğa ile Yerel Yönetimler

“Kendi ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz bir yaklaşımla yönetişim ilkeleri ve yönetişim süreçleri bağlamında bir değerlendirme yaptık…”

Enver Salihoğlu ile Yerel Yönetim Mevzuatı

“Özellikle 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra, iyi yönetişim bakımından belediyelerimizde ciddi yapılanma baş gösterdi. Katılımcı bir belediye yönetiminde muhtarların da önemli görevleri bulunuyor.”

Yerel Yönetimde Yönetişim!

Araştırma programları yöneticimiz Dr. Fatma Öğücü Şen ve yerel yönetişim uzmanımız İnan İzci, Kanal Ekonomi’den Celal Toprak’ın sorularını yanıtladı.